چه زمانی چوک های سلاح رو تمیز کنیم؟

  1. پس از هر بار شلیک کردن یا استفاده از سلاح در محیط شکار حتما باید چوک ها رو باز کنید و تمیز کنید چون گرده باروت در بین رزوها و لول باعث (سیز) شدن چوک مشود.

چوک اسلحه

2.چوک ها رو باز کنید و داخل لول جایی که چوک ها بسته می شوند رو با مسواک و کمی بنزین خوب تمیز کنید که دیگر اثری از دوده و گرده باقی نماند.

چوک های سلاح

3.همین کارو برای چوک ها نیز انجام بدید و پس از تمیز کاری نوبت به روغن کاری می رسد : چوک ها رو کمی روغن و رزوه هارو بیشتر بزنید در آخر اونها رو نصب کنید.

چوک تفنگ شکاری

نکته:چوک ها بخاطر رزوه های ریزی که دارند حساسیت بیشتری در برابر خرابی دارند .. و اگر گرده یا دوده باروت از پشت چوک تمیز نشود باعث میشه  هنگام باز کردن رزوه ها روی همدیگر حرکت کنند به اصطلاح (سیز) گفته میشود که اگر شانس داشته باشید لول بریده نمیشه ..