(سرویس اسلحه و شست و شو)

یکی از موارد رایج برای نگهداری و تنظیف اسلحه روغن یا روغن کاری اسلحه است .

اما چه روغنی یا چه ماده ای برای سرویس ،بدترین یا بهترین است؟

بدترین؛

در بیشتر موارد دیده شده روغن ترانس (ترانس برق) استفاده میشود که یکی از عوامل از بین بردن رنگ لول و جمع کردن باروت های سوخته شده در خزانه است .در برخی هم از  (گریس) و روغن خوراکی ، که به مرور باعث چسبندگی بین قطعات می شود.این سه مورد بدترین نوع روغن برای اسلحه هستند.

بهترین؛

1.بهترین روغن برای تمیز کاری و سرویس، روغن های استاندارد اسلحه، که معمولا روی انها نوشته یا عکس اسلحه است .

2.روغن چرخ خیاطی یکی دیگر از مرغوب ترین روغن های سرویس و محبوب در بین شکارچیان است .

3. برای شست و شوی قطعات فلزی نیز گازوئیل یکی از بهترینها است.