ارسال  محصولات به تمام نقاط کشور.

تمامی محصولات خریداری شده از وب سایت صیاد پست سفارشی،پیشتاز، شرکت پست

جمهوری اسلامی ایران ،به صورت محاسبه گر مکان جغرافیایی برای شما ارسال خواهند شد. تمامی بسته های

ارسالی شامل بیمه خواهند بود و برای ارسال هیچ محدودیتی در مبلغ خرید

وجود ندارد و  سرویس ارسال سفارشی (حداکثر 5 روز) و پیشتاز (حداکثر 3 روز) برای تمامی محصولات خریداری شده  می باشد.

کاربر گرامی روزهای (تعطیل رسمی و پنجشنبه و جمعه) ارسال انجام نمی گیرد.